Mgr. art. Ladislav Galko

nar. 21. 10. 1981 v Považskej Bystrici 

Po ukončení strednej školy (odbor umelecko-remeselné spracovanie dreva) som nastúpil do sochárskeho ateliéru prof. J. Bartusza na FU TU v Košiciach.  Štúdium som ukončil v roku 2007.

Vo svojej voľnej výtvarnej práci sa zameriavam prevažne na abstraktné formy vyjadrovania. Častokrát pracujem s prírodnými materiálmi, pričom využívam ich prirodzený tvar a štruktúru, ich surovú formu.  Veľakrát súbežne s priestorovými prácami vznikajú aj plošné výstupy.

Som ženatý, spolu s manželkou máme tri deti, žijem a tvorím v Batizovciach.

 

 

 

Master of Arts Ladislav Galko

 

Born 21 October 1981 in Povazska Bystrica

 

After finishing my high school studies (High school of sculptures and stone-cutting) I continued my studies at the Academy of Arts, The technical University of Kosice, in the Sculpture Atelier led by Professor J.Bartusz, I graduated in 2007.

 

At my artwork I mainly focused on abstract form of self-expression. I have often worked and specialized in traditional materials such as wood, stone, gypsum, etc., whereby I make use of their natural character, design and composition.

 

I live and work in Batizovce