"VYCHÝLENIE", topoľ, 2002

"VYCHÝLENIE", topoľ, 2002