pracovný model pre exteriérovú sochu, 2004

pracovný model pre exteriérovú sochu, 2004