"STIESNENÉ PRIESTORY" , svetelná inštalácia v atomovom kryte, 6x6x2.5m, 2005

"STIESNENÉ PRIESTORY" , svetelná inštalácia v atomovom kryte, 6x6x2.5m, 2005