Zmŕtvychvstalý Kristus - Dom nádeje v Malých Ledniciach

Zmŕtvychvstalý Kristus - Dom nádeje v Malých Ledniciach