štúdia figúry, kresba uhlíkom

štúdia figúry, kresba uhlíkom