štúdia portrétu, patinovaný sadrový odliatok, 2002

štúdia portrétu, patinovaný sadrový odliatok, 2002