Zmŕtvychvstalý Kristus, 2002, dom nádeje v Malých Ledniciach

Zmŕtvychvstalý Kristus, 2002, dom nádeje v Malých Ledniciach