hlinený model pre súsošie sv. Cyrila a Metoda

hlinený model pre súsošie sv. Cyrila a Metoda