precovný sadrový model pre sochu Panny Márie s Ježiškom

precovný sadrový model pre sochu Panny Márie s Ježiškom